Mossos d'Esquadra

Vols preparar l'oposició de Mossos d'Esquadra? Ets al lloc indicat. Amb un temari tancat de poc més de 200 pàgines, la de Mossos, és una de les oposicions de Forces i Cossos de Seguretat més assequibles per aconseguir la teva plaça. Totes les nostres classes són en català, així com les preguntes de la plataforma de test.

Mossos d'Esquadra

Vols preparar l'oposició de Mossos d'Esquadra? Ets al lloc indicat. Amb un temari tancat de poc més de 200 pàgines, la de Mossos, és una de les oposicions de Forces i Cossos de Seguretat més assequibles per aconseguir la teva plaça. Totes les nostres classes són en català, així com les preguntes de la plataforma de test.

Mossos d'Esquadra

Vols preparar l'oposició de Mossos d'Esquadra? Ets al lloc indicat. Amb un temari tancat de poc més de 200 pàgines, la de Mossos, és una de les oposicions de Forces i Cossos de Seguretat més assequibles per aconseguir la teva plaça. Totes les nostres classes són en català, així com les preguntes de la plataforma de test.

Descripción

Els Mossos d'Esquadra són els policies autonòmics de Catalunya, amb competències a tot el territori de la Comunitat Autònoma, és un dels Cossos de Policia més grans del país. Estàs pensant a preparar-te aquesta oposició? Aquí podràs veure alguns motius per fer-ho.

Aquesta oposició té moltes particularitats a destacar:

La primera és la freqüència de convocatòries i el nombre de places. Aquesta és una oposició que es convoca amb molta freqüència, essent les últimes les del 2023, 2021 i 2019. A més, cadascuna d'aquestes convoca un gran nombre de places, de 850 la de 2023. Això suposa una enorme oportunitat per als més d'11.000 aspirants que es van presentar en aquesta última ocasió.

Un altre aspecte que cal destacar és la publicació, per part de l'Administració, d'un temari tancat de només 254 pàgines. Què vol dir això? Que el tribunal obtindrà totes les preguntes de l'examen oficial de la Guia d'Estudi per accedir a la categoria de mosso/a del Cos de Mossos d'Esquadra.

A Ninja trobaràs totes les classes de l'acadèmia impartides sobre aquest temari, l'oficial, així com les milers de preguntes de la nostra plataforma de test, perquè estudiïs directament sobre el document de què després et trobaràs preguntes.

I, finalment, un altre dels motius per preparar aquesta oposició són les proves que la componen, sent les següents:

  1. Prova de coneixements, aptitudinal i idiomes. Les dues primeres són obligatòries, sent la de coneixements un examen tipus test de 30 preguntes teòriques i l'aptitudinal un examen tipus test de caràcter psicotècnic. La prova de llengües és voluntària i no eliminatòria.

  2. Proves físiques, amb aquests 3 exercicis: Un circuit d'agilitat, un press de banca i la Course Navette, una prova de resistència.

  3. Prova d'adequació psicoprofessional, on superaràs una breu entrevista davant del tribunal on s'avaluaran les competències de responsabilitat i orientació a la qualitat, autocontrol i resistència a la pressió, autogestió i desenvolupament personal.

  4. Prova de llengua catalana,  no és obligatòria per a aquelles persones que presentin un nivell C1 de català

En superar totes les proves, realitzaràs les proves mèdiques i la comprovació de tatuatges, on avaluaran que tens l'aptitud per a les funcions a realitzar.

A Ninja et podràs preparar amb facilitat aquesta oposició, ja que dins de l'acadèmia trobaràs tots els cursos gravats. Fem servir tècniques d'estudi per facilitar-vos l'estudi. Tens una plataforma de tests amb milers de preguntes i exercicis psicotècnics.

Si vols treure avantatge a la resta d'opositors, subscriu-te a Ninja!

Els Mossos d'Esquadra són els policies autonòmics de Catalunya, amb competències a tot el territori de la Comunitat Autònoma, és un dels Cossos de Policia més grans del país. Estàs pensant a preparar-te aquesta oposició? Aquí podràs veure alguns motius per fer-ho.

Aquesta oposició té moltes particularitats a destacar:

La primera és la freqüència de convocatòries i el nombre de places. Aquesta és una oposició que es convoca amb molta freqüència, essent les últimes les del 2023, 2021 i 2019. A més, cadascuna d'aquestes convoca un gran nombre de places, de 850 la de 2023. Això suposa una enorme oportunitat per als més d'11.000 aspirants que es van presentar en aquesta última ocasió.

Un altre aspecte que cal destacar és la publicació, per part de l'Administració, d'un temari tancat de només 254 pàgines. Què vol dir això? Que el tribunal obtindrà totes les preguntes de l'examen oficial de la Guia d'Estudi per accedir a la categoria de mosso/a del Cos de Mossos d'Esquadra.

A Ninja trobaràs totes les classes de l'acadèmia impartides sobre aquest temari, l'oficial, així com les milers de preguntes de la nostra plataforma de test, perquè estudiïs directament sobre el document de què després et trobaràs preguntes.

I, finalment, un altre dels motius per preparar aquesta oposició són les proves que la componen, sent les següents:

  1. Prova de coneixements, aptitudinal i idiomes. Les dues primeres són obligatòries, sent la de coneixements un examen tipus test de 30 preguntes teòriques i l'aptitudinal un examen tipus test de caràcter psicotècnic. La prova de llengües és voluntària i no eliminatòria.

  2. Proves físiques, amb aquests 3 exercicis: Un circuit d'agilitat, un press de banca i la Course Navette, una prova de resistència.

  3. Prova d'adequació psicoprofessional, on superaràs una breu entrevista davant del tribunal on s'avaluaran les competències de responsabilitat i orientació a la qualitat, autocontrol i resistència a la pressió, autogestió i desenvolupament personal.

  4. Prova de llengua catalana,  no és obligatòria per a aquelles persones que presentin un nivell C1 de català

En superar totes les proves, realitzaràs les proves mèdiques i la comprovació de tatuatges, on avaluaran que tens l'aptitud per a les funcions a realitzar.

A Ninja et podràs preparar amb facilitat aquesta oposició, ja que dins de l'acadèmia trobaràs tots els cursos gravats. Fem servir tècniques d'estudi per facilitar-vos l'estudi. Tens una plataforma de tests amb milers de preguntes i exercicis psicotècnics.

Si vols treure avantatge a la resta d'opositors, subscriu-te a Ninja!

¡Hola, Ninja!

Benvinguda - 3 clases

Tècniques d’estudi - 12 clases

Estudiar en digital - 4 clases

Àmbit de coneixements de l'entorn

A1: Història de Catalunya (part I) - 4 classes

A2: Història de Catalunya (part II) - 5 classes

A3: Història de la policia a Catalunya - 3 classes

A4: Àmbit sociolingüístic - 4 classes

A5: Marc geogràfic de Catalunya - 4 classes

A6: Entorn social a Catalunya - 5 classes

Àmbit institucional

B1: L’Estatut d’autonomia de Catalunya (EAC) - 4 classes

B2: Les tecnologies de la informació en el segle XXI - 6 classes

B3: L’ordenament jurídic de l’Estat - 5 classes

B4: Els drets humans i els drets constitucionals - 5 classes

B5: Les institucions polítiques de l’Estat - 3 classes

B6: Els òrgans jurisdiccionals. Poder judicial i Tribunal Constitucional - 3 classes

B7: L’organització territorial de l’Estat - 4 classes

B8: La Unió Europea - 4 classes

Àmbit de seguretat i policía

C5: El Codi deontològic policial - 1 classe

C1: Les competències de la Generalitat en matèria de seguretat - 2 classes

C2: El Departament d’Interior - 8 classes

C3: La coordinació policial - 6 classes

C4: El marc legal de la seguretat - 4 classes

¡Hola, Ninja!

Benvinguda - 3 clases

Tècniques d’estudi - 12 clases

Estudiar en digital - 4 clases

Àmbit de coneixements de l'entorn

A1: Història de Catalunya (part I) - 4 classes

A2: Història de Catalunya (part II) - 5 classes

A3: Història de la policia a Catalunya - 3 classes

A4: Àmbit sociolingüístic - 4 classes

A5: Marc geogràfic de Catalunya - 4 classes

A6: Entorn social a Catalunya - 5 classes

Àmbit institucional

B1: L’Estatut d’autonomia de Catalunya (EAC) - 4 classes

B2: Les tecnologies de la informació en el segle XXI - 6 classes

B3: L’ordenament jurídic de l’Estat - 5 classes

B4: Els drets humans i els drets constitucionals - 5 classes

B5: Les institucions polítiques de l’Estat - 3 classes

B6: Els òrgans jurisdiccionals. Poder judicial i Tribunal Constitucional - 3 classes

B7: L’organització territorial de l’Estat - 4 classes

B8: La Unió Europea - 4 classes

Àmbit de seguretat i policía

C5: El Codi deontològic policial - 1 classe

C1: Les competències de la Generalitat en matèria de seguretat - 2 classes

C2: El Departament d’Interior - 8 classes

C3: La coordinació policial - 6 classes

C4: El marc legal de la seguretat - 4 classes