Bombers Generalitat de Catalunya

Vols preparar l'oposició de la Gene? Ets al lloc indicat. La Generalitat està experimentant un dels creixements més notoris en plantilla de tot el país, a causa de la seva freqüència en oposicions i el nombre de places ofertes a cadascuna. Amb 250 places a la cantonada, aquesta és una gran oportunitat.

Bombers Generalitat de Catalunya

Vols preparar l'oposició de la Gene? Ets al lloc indicat. La Generalitat està experimentant un dels creixements més notoris en plantilla de tot el país, a causa de la seva freqüència en oposicions i el nombre de places ofertes a cadascuna. Amb 250 places a la cantonada, aquesta és una gran oportunitat.

Bombers Generalitat de Catalunya

Vols preparar l'oposició de la Gene? Ets al lloc indicat. La Generalitat està experimentant un dels creixements més notoris en plantilla de tot el país, a causa de la seva freqüència en oposicions i el nombre de places ofertes a cadascuna. Amb 250 places a la cantonada, aquesta és una gran oportunitat.

Descripción

Bombers de la Generalitat de Catalunya és el servei que més ha apostat per a la creació d'ocupació dels darrers anys de tot el país, ja que ha realitzat una convocatòria anual de més de 200 places durant els darrers anys. Sembla que aquesta cadència es mantindrà almenys durant un parell d'anys més, així que tenim per davant una de les millors oportunitats per ser bomber. Vols saber com és aquesta oposició? Anem a veure-ho.

Aquesta oposició consta de 5 proves:

La primera, la prova de coneixements, és un examen tipus test de contingut teòric de 95 preguntes amb 4 opcions de resposta. El temps per fer l'examen és d'una hora i 45 minuts.

Aquesta és, sens dubte, la prova més difícil de tota l'oposició. Cada any es presenten milers de persones per aconseguir un casc a la Generalitat, però no totes passen el tall de la primera prova.

El temari consta de 32 temes molt diversos, anant des de la Constitució Espanyola, fins a coneixement de la geografia catalana, passant per química, electricitat, construcció o altres lleis com a prevenció de riscos laborals o igualtat.

A Ninja som especialistes d'aquesta prova, ja que dins l'acadèmia podràs trobar tot el temari en pdf, amb les teves respectives classes gravades amb tècniques d'estudi, això és ADN Ninja. No t'ensenyarem només a comprendre els temes, també t'ensenyarem a memoritzar-lo, perquè encertis el màxim nombre de preguntes el dia de l'examen.

La segona prova són les proves físiques, a les què t'enfrontaràs després de passar el tall del primer exercici. Aquestes proves són: La Course Navette, un circuit d'agilitat, una prova de natació, el press de banca i el circuit amb maniquí.

No són proves difícils, però compte, les hauràs de preparar a consciència perquè no et suposin cap problema el dia de l'examen. A Ninja podreu trobar un entrenador especialista que us prepararà mes a mes per a aquestes proves.

La tercera prova és la d'oficis, consisteix a fer un circuit de quatre tasques dels oficis següents: sanitari, fusteria i construcció, fontaneria i electricitat, i conducció de vehicles pesants. Aquesta prova no és eliminatòria.

La quarta prova és l'avaluació psicològica, que consta de dues parts: La primera és un test d'avaluació psicològica de la personalitat, i la segona és una avaluació psicològica competencial. La primera és apte/no apte i és eliminatòria. La segona puntua de 0 a 10 i no és eliminatòria.

I, finalment, un cop hagis passat totes les proves, t'enfrontaràs al reconeixement mèdic, on avaluaran que ets capaç de fer les funcions del servei sense problemes. L'avaluació és d'apte/no apte i no us preocupeu, pràcticament tots els opositors que arriben aquí passen aquesta prova sense problemes.

A Ninja portem dues convocatòries preparant aquesta oposició i ràpidament ens hem convertit en una de les acadèmies amb més taxa d'aprovats entre els bombers de la Generalitat, aconseguint a la nostra primera convocatòria que 44 alumnes nostres aconseguissin el casc.

Aquests resultats han estat gràcies a les tècniques d'estudi, a la possibilitat de tenir totes les classes gravades, al nostre temari i a la nostra plataforma de tests, amb milers de preguntes exactament iguals a les que trobareu el dia de l'examen.

Si vols ser tu un dels següents bombers aprovats, subscriu-t'hi ja. Serà un abans i un després en la teva manera d'entendre l'oposició, ja ho veuràs.

Bombers de la Generalitat de Catalunya és el servei que més ha apostat per a la creació d'ocupació dels darrers anys de tot el país, ja que ha realitzat una convocatòria anual de més de 200 places durant els darrers anys. Sembla que aquesta cadència es mantindrà almenys durant un parell d'anys més, així que tenim per davant una de les millors oportunitats per ser bomber. Vols saber com és aquesta oposició? Anem a veure-ho.

Aquesta oposició consta de 5 proves:

La primera, la prova de coneixements, és un examen tipus test de contingut teòric de 95 preguntes amb 4 opcions de resposta. El temps per fer l'examen és d'una hora i 45 minuts.

Aquesta és, sens dubte, la prova més difícil de tota l'oposició. Cada any es presenten milers de persones per aconseguir un casc a la Generalitat, però no totes passen el tall de la primera prova.

El temari consta de 32 temes molt diversos, anant des de la Constitució Espanyola, fins a coneixement de la geografia catalana, passant per química, electricitat, construcció o altres lleis com a prevenció de riscos laborals o igualtat.

A Ninja som especialistes d'aquesta prova, ja que dins l'acadèmia podràs trobar tot el temari en pdf, amb les teves respectives classes gravades amb tècniques d'estudi, això és ADN Ninja. No t'ensenyarem només a comprendre els temes, també t'ensenyarem a memoritzar-lo, perquè encertis el màxim nombre de preguntes el dia de l'examen.

La segona prova són les proves físiques, a les què t'enfrontaràs després de passar el tall del primer exercici. Aquestes proves són: La Course Navette, un circuit d'agilitat, una prova de natació, el press de banca i el circuit amb maniquí.

No són proves difícils, però compte, les hauràs de preparar a consciència perquè no et suposin cap problema el dia de l'examen. A Ninja podreu trobar un entrenador especialista que us prepararà mes a mes per a aquestes proves.

La tercera prova és la d'oficis, consisteix a fer un circuit de quatre tasques dels oficis següents: sanitari, fusteria i construcció, fontaneria i electricitat, i conducció de vehicles pesants. Aquesta prova no és eliminatòria.

La quarta prova és l'avaluació psicològica, que consta de dues parts: La primera és un test d'avaluació psicològica de la personalitat, i la segona és una avaluació psicològica competencial. La primera és apte/no apte i és eliminatòria. La segona puntua de 0 a 10 i no és eliminatòria.

I, finalment, un cop hagis passat totes les proves, t'enfrontaràs al reconeixement mèdic, on avaluaran que ets capaç de fer les funcions del servei sense problemes. L'avaluació és d'apte/no apte i no us preocupeu, pràcticament tots els opositors que arriben aquí passen aquesta prova sense problemes.

A Ninja portem dues convocatòries preparant aquesta oposició i ràpidament ens hem convertit en una de les acadèmies amb més taxa d'aprovats entre els bombers de la Generalitat, aconseguint a la nostra primera convocatòria que 44 alumnes nostres aconseguissin el casc.

Aquests resultats han estat gràcies a les tècniques d'estudi, a la possibilitat de tenir totes les classes gravades, al nostre temari i a la nostra plataforma de tests, amb milers de preguntes exactament iguals a les que trobareu el dia de l'examen.

Si vols ser tu un dels següents bombers aprovats, subscriu-t'hi ja. Serà un abans i un després en la teva manera d'entendre l'oposició, ja ho veuràs.

¡Hola, Ninja!

Benvinguda - 3 clases

Comença a opositar - 4 clases

Tècniques d’estudi - 12 clases

Estudiar en digital - 4 clases

General

Constitució espanyola i L’Estatut d’autonomia de Catalunya - 22 classes

El personal al servei de les administracions públiques - 13 classes

Prevenció de riscos laborals - 8 classes

Igualtat de tracte i no-discriminació - 16 classes

Específic

Igualtat efectiva de dones i homes - 7 classes

Serveis de prevenció i extinció d’incendis - 17 classes

Serveis de prevenció, extinció d’incendis i salvaments, i Departament d’Interior - 11 classes

Física - 11 classes

Naturalesa del foc - 15 classes

Mètodes i agents extintors - 13 classes

Química - 17 classes

Hidràulica - 8 classes

Electricitat - 22 classes

Meteorologia - 11 classes

Conceptes mèdics bàsics - 8 classes

Vegetació - 4 classes

Mecànica - 4 classes

Elements d'instal·lacions de fluids - 7 classes

Mecànica de vehicles - 16 classes

Risc químic - 24 classes

Prevenció i protecció contra incendis - 23 classes

Atenció sanitària - 13 classes

Construcció: Materials - 13 classes

Construcció: accions i reaccions - 13 classes

Instal·lacions elèctriques i xarxes de distribució - 4 classes

Cartografia - 17 classes

Geografia física de Catalunya - 22 classes

Geografia humana de Catalunya - 9 classes

Organització administrativa a Catalunya - 14 classes

¡Hola, Ninja!

Benvinguda - 3 clases

Comença a opositar - 4 clases

Tècniques d’estudi - 12 clases

Estudiar en digital - 4 clases

General

Constitució espanyola i L’Estatut d’autonomia de Catalunya - 22 classes

El personal al servei de les administracions públiques - 13 classes

Prevenció de riscos laborals - 8 classes

Igualtat de tracte i no-discriminació - 16 classes

Específic

Igualtat efectiva de dones i homes - 7 classes

Serveis de prevenció i extinció d’incendis - 17 classes

Serveis de prevenció, extinció d’incendis i salvaments, i Departament d’Interior - 11 classes

Física - 11 classes

Naturalesa del foc - 15 classes

Mètodes i agents extintors - 13 classes

Química - 17 classes

Hidràulica - 8 classes

Electricitat - 22 classes

Meteorologia - 11 classes

Conceptes mèdics bàsics - 8 classes

Vegetació - 4 classes

Mecànica - 4 classes

Elements d'instal·lacions de fluids - 7 classes

Mecànica de vehicles - 16 classes

Risc químic - 24 classes

Prevenció i protecció contra incendis - 23 classes

Atenció sanitària - 13 classes

Construcció: Materials - 13 classes

Construcció: accions i reaccions - 13 classes

Instal·lacions elèctriques i xarxes de distribució - 4 classes

Cartografia - 17 classes

Geografia física de Catalunya - 22 classes

Geografia humana de Catalunya - 9 classes

Organització administrativa a Catalunya - 14 classes